آیین نامه ها و مقررات

به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاههای کشور،تقویت بنیه و روحیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه مناسب برای فعالیت های جمعی علمی، انجمن های علمی حوزه های مختلف دانش با حمایت این دانشگاه به فعالیت می پردازند.


  • جهت مشاهده آیین نامه فعالیت انجمن های علمی کلیک نمایید
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.