صفحه اصلی > درباره دانشگاه > حوزه ریاست > گروه همکاری های علمی و بین المللی 
گروه همکاری های علمی و بین المللی

گروه همکاری های علمی و بین المللی

نام:  ...
تصویر
نام خانوادگی:  ...
سمت:  ..
تحصیلات:  ...
مرتبه علمی:  
تلفن:
نمابر:
رایانامه: [at]pgu.ac.ir
صفحه شخصی:  
شرح وظایف:

 

 

 

 

مسئول دفتر       Photo ...
نام نام خانوادگی شماره تلفن دورنگار رایانامه
         

 


نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه Photo ...


کارشناس

کارشناس

کارشناسشرح وظایف
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.