صفحه اصلی > درباره دانشگاه > معاونت ها > معاونت اداری و مالی > مدیریت امور اداری و پشتیبانی 
مدیریت امور اداری و پشتیبانی

مدیر امور اداری و پشتیبانی

نام:  حمزه
نام خانوادگی:  ملایی
سمت:  مدیر امور اداری و پشتیبانی
تحصیلات:  فوق لیسانس
مرتبه علمی:  
تلفن:  077-31222032
نمابر:  077-33445181
رایانامه: hamze.molai[at]yahoo.com
صفحه شخصی:  
شرح وظایف:

 

 

مسئول دفتر      
نام نام خانوادگی شماره تلفن دورنگار رایانامه
خداکرم
احمدی
 077-31222030  077-33445181  

اداره کارگزینی

نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه Photo ...
فریبا
حسن نیازی
رئیس اداره
 077-31222039
shirinniazi[at]gmail.com

سعیده حاجبی کارشناس اداری  077-31222333
saideh_hajebi[at]yahoo.com
سیده سمیه
بحرانی
کارشناس اداری
 077-31222036
ssbahrani20[at]gmail.com

   


اداره رفاه

نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه Photo ...
اصغر
آذرپرا
رئیس اداره
077-31222025


حمد
زارع
کارشناس امور رفاهی
077-31222025دبیرخانه مرکزی
 
نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه Photo ...
نعمت اله
لک
رئیس دبیرخانه
077-31222044


عباس
ریشهری زاده
مسؤل ثبت نامه
077-31222044


محمد سرمکی مسؤل ثبت نامه و تفکیک نامه
077-31222044    
حمزه
آرامون
متصدی نامه های پستی
077-31222044


 

اداره خدمات عمومی و پشتیبانی

نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه Photo ...
داریوش
خورشیدیان
رئیس اداره خدمات
077-31222048


عبدالکریم
اصبعی
مسؤل نقلیه
077-31222050انبار مرکزی

نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه Photo ...
اسماعیل
محبی فیروز آبادی
مسؤل انبار
077-31222051 077-31222051

داریوش
نریمانی
انباردار
077-31222051


سعید آزاد نیا
انباردار 077-31222051      کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.